# نمونه_سوالات

نمونه سوالات هوش برای آزمون استخدامی

-------------------------------------------------------------------------------- ٣- رابطة‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطة‌:  ١ تیرآهن‌ است‌ باسیمان‌  ٢ درخت‌ است‌ با ریشه‌ ٣ دیرک‌ است‌ با ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 356 بازدید

نمونه سوالات ادبیات فارسی برای آزمون استخدامی

--------------------------------------------------------- ٣- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ «اسم‌ مصغر» هستند.  ١ تپانچه‌  ٢ کمانچه‌  ٣ برگچه‌  ۴ تربچه‌  --------------------------------------------------------- ۴-  مفهوم‌ کلی‌ کدام‌ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 247 بازدید

نمونه سوالات آزمون استخدامی شامل ادبیات ،معارف،زبان انگلیسی و کامپیوتر

3) بعد از فعل « است » در جملة « آنجا که هستی است زندگی ........» چه علامتی مناسب‌تر است؟1) ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 27 بازدید

معرفی یک کتاب مفید برای آزمونهای استخدامی

معرفی یک کتاب مفید برای آزمونهای استخدامی نام کتاب : نمونه سوالات آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی همراه با نکات مهم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید

نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی برای آزمون استخدامی

٣- متضاد کلمة‌ مُسَکِنْ کدام‌ است‌ ؟ ١ مُخَدِّر  ٢ مُشهّی‌  ٣ مُلَیّنْ ۴ مُهَیْج‌    --------------------------------------------------------------------------------   ۴- شخصی‌ کالایی‌ را با ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 217 بازدید

نمونه سوالات معارف اسلامی برای آزمون استخدامی

٣-  اساسی‌ترین‌ پایه‌ای‌ که‌ جهان‌ بینی‌ بر آن‌ استوار است‌، چیست‌؟ (شالوده‌ جهان‌ بینی‌)  ١ رعایت‌ معیارهای‌ اخلاقی‌  ٢ اعتقاد ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 82 بازدید