# نمونه_سوالات

نمونه سوالات هوش برای آزمون استخدامی

-------------------------------------------------------------------------------- ٣- رابطة‌ ستون‌ با سقف‌ مانند رابطة‌:  ١ تیرآهن‌ است‌ باسیمان‌  ٢ درخت‌ است‌ با ریشه‌ ٣ دیرک‌ است‌ با ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 771 بازدید

نمونه سوالات ادبیات فارسی برای آزمون استخدامی

--------------------------------------------------------- ٣- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ «اسم‌ مصغر» هستند.  ١ تپانچه‌  ٢ کمانچه‌  ٣ برگچه‌  ۴ تربچه‌  --------------------------------------------------------- ۴-  مفهوم‌ کلی‌ کدام‌ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 1140 بازدید

معرفی یک کتاب مفید برای آزمونهای استخدامی

معرفی یک کتاب مفید برای آزمونهای استخدامی نام کتاب : نمونه سوالات آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی همراه با نکات مهم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 60 بازدید

نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی برای آزمون استخدامی

٣- متضاد کلمة‌ مُسَکِنْ کدام‌ است‌ ؟ ١ مُخَدِّر  ٢ مُشهّی‌  ٣ مُلَیّنْ ۴ مُهَیْج‌    --------------------------------------------------------------------------------   ۴- شخصی‌ کالایی‌ را با ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 513 بازدید