# ریاضی

نمونه سوالات ریاضی برای آزمون استخدامی

-------------------------------------------------------------------------------- ٣- در سری‌ اعداد 000 و 9 و 5/7 و 6 کدام‌ 5 برابر جمله‌ اول‌ است‌ ؟ ١ جمله‌ ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 387 بازدید