# ادبیات_فارسی

نمونه سوالات ادبیات فارسی برای آزمون استخدامی

--------------------------------------------------------- ٣- همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ........ «اسم‌ مصغر» هستند.  ١ تپانچه‌  ٢ کمانچه‌  ٣ برگچه‌  ۴ تربچه‌  --------------------------------------------------------- ۴-  مفهوم‌ کلی‌ کدام‌ ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 1300 بازدید