نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی برای آزمون استخدامی

٣- متضاد کلمة‌ مُسَکِنْ کدام‌ است‌ ؟

١ مُخَدِّر 

٢ مُشهّی‌ 

٣ مُلَیّنْ

۴ مُهَیْج‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۴- شخصی‌ کالایی‌ را با 20 درصد تخفیف‌ خرید و با 20 درصد سود به‌ مبلغ‌ 1920 ریال‌ فروخت‌. قیمت‌ اصلی‌ کالا چقدر بوده‌ است‌.  

١ 1980

٢ 2000

٣ 1920

۴ 1960

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۵- تاجری‌ کالایی‌ را با 16% سود فروخت‌ و با پول‌ حاصل‌ کالای‌ دیگر را خرید که‌ در فروش‌ آن‌ 4% زیان‌ دید: اگر وی‌ در این‌ دو معامله‌ جمعاً 568 ریال‌ سود برده‌ باشد، کالای‌ اول‌ را چند ریال‌ خریده‌ بوده‌ است‌؟

١ 2320

٢ 3680

٣ 5000

۴ 8000

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

۶- مربع‌ یک‌ کسر 

١ حتماً از کسر اصلی‌ کوچکتر است‌ 

٢ حتماً از کسر اصلی‌ بزرگتر است‌ 

٣ حتماً از واحد کمتر است‌ 

۴ هیچکدام‌ از جوابهای‌ 1و2و3 الزامی‌ نمی‌باشد. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٧- نوشته‌ای‌ که‌ وکیل‌ دادگستری‌ به‌ منظور دفاع‌ از موکّل‌ به‌ دادگاه‌ تقدیم‌ می‌کند: 

١ کیفرخواست‌ 

٢ اقرارنامه‌ 

٣ لایحه‌ 

۴ اخطاریه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٨- کدام‌ گزینه‌ با گزینه‌های‌ دیگر همگونی‌ ندارد. 

١ شهره‌ و مشهور 

٢ شرط‌ و شروط‌ 

٣ شرح‌ و مشروح‌ 

۴ شرع‌ و مشروع‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٩-  نیاز به‌ درخواست‌، مثل‌: 

١ فقر است‌ به‌ دزدی‌ 

٢ رنج‌ است‌ به‌ ناکامی‌ 

٣ خشم‌ است‌ به‌ پرخاش‌ 

۴ ترس‌ است‌ با اضطراب‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٠- دسته‌ گل‌ به‌ گل‌ مثل‌: 

١ کلید است‌ به‌ در 

٢ پوست‌ است‌ به‌ بدن‌ 

٣ هوااست‌ به‌ بالون‌ 

۴ زنجیر است‌ به‌ حلقه‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١١- متضاد کلمة‌ سترون‌ کدام‌ است‌ ؟

١ بارور 

٢ باردار 

٣ عقیم‌ 

۴ نازا 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٢-  کدام‌ واژه‌ با سه‌ واژه‌ دیگر تفاوت‌ بسیار دارد ؟

١ برد 

٢ برید 

٣ برودت‌ 

۴ تبرید 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٣- اگر معادله‌ 0=1+( x-b )( x-a ) دو ریشه‌ حقیقی‌ داشته‌ باشد، کدام‌ معادله‌ دو ریشه‌ حقیقی‌ دارد ؟

١ 0=2+( x-b )( x-a )

٢ 0=2-( x-a )( b-x )

٣ 0=2-( x-b )( x-a )

۴ 0= ab - 2 x

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۴-  با افزایش‌ 20 درصد، قیمت‌ یک‌ نوع‌ کالا کیلویی‌ 96 ریال‌ است‌ افزایش‌ قیمت‌ نیم‌ تن‌ از این‌ کالا چند ریال‌ است‌ ؟

١ 10000 ریال‌ 

٢ 9600 ریال‌  

٣ 8000 ریال‌ 

۴ 16000 ریال‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۵- هیچ‌ دانش‌ آموزی‌ دانشجو نیست‌. هیچ‌ دانش‌ آموزی‌ بی‌ سواد نیست‌. هیچ‌ دانشجویی‌ بی‌ سواد نیست‌. اگر آخرین‌ جملة‌ نتیجه‌گیری‌ ما از جمله‌های‌ اول‌ و دوم‌ باشد، این‌ نتیجه‌گیری‌ چگونه‌ است‌ ؟

١ عادلانه‌ 

٢ غیرعادلانه‌ 

٣ درست‌ است‌

۴ نادرست‌ است‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١۶-  اگر در طول‌ یک‌ الوار چوبی‌ 12 متری‌، 6 برش‌ به‌ فاصله‌های‌ مساوی‌ داده‌ شده‌ باشد، الوار به‌ چند قطعه‌ تقسیم‌ می‌شود ؟

١ 6

٢ 8

٣ 7

۴ 5

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٧- با چند برش‌ می‌توان‌ سیمی‌ را که‌ طول‌ آن‌ 7 متر است‌ به‌ قطعات‌ 3 متری‌ و 2 متری‌ تقسیم‌ کرد؟

١ 2

٢ 3

٣ 4

۴ 5

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

١٨- پنج‌ هشتم‌ فاصله‌ بین‌ 14 تا62 چه‌ نقطه‌ای‌ خواهد بود ؟

١ 30

٢ 44

٣ 34

/ 4 نظر / 638 بازدید
سلام

با سلام. من برای استخدامی نیاز به نمونه سوال داشتم.از وبلاگ شما استفاده کردم.اگه سوالات بیشتر باشم مفیدتره.درضمن تونستید جوابها رو هم بنویسید.راستی تو این سایت نمونه سوال استخدامی است(www.bazarekar.ir)

رحیمی

باسلام. با تشکر از شما برای قراردادن نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی. در سایت www.iqt.ir نمونه سوالات جالبی از هوش واستعداد دکتری هست که می توانید به صورت PDF دانلود کنید. همه دوستان می توانند این سوالات را در سایت یا وبلاگ خود برای دانلود با ذکر منبع قرار دهند

دوست

برا دانشگاه های افسری همین سوالاس؟

امیر

سلام.ممنون به خاطر سوالاتی که تو سایت گذاشتید .جوابشونو کجا هست چون آخر صفحه نودن.سوالات هوش واستعدادتحصیلی