نمونه سوالات زبان انگلیسی ویژه آزمون استخدامی

1. Those students can …….their reading skills if they try hard.
a. improves
b.improving
c. improve
d.to improve

2. please …. When you are in the library.
a. study
b.studies
c.studing
d.to studies

3. He decided to continue …. Geography.
a. study
b. studies
c. studing
d. to studies
 
 

4. The final exam was ……difficult that no student passed it.
a. so
b. such
c.such a
d.such an

ادامه مطلب را اینجا ببینید

 نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :زبان انگلیسی۵ کتاب مجموعه اس ام اس (Sms ) شامل sms های شاد - عارفانه - عاشقانه

1- دانلود کنید.

2- دانلود کنید.

3- دانلود کنید.

4- دانلود کنید.

5- دانلود کنید.

( برای خواندن بخش  راهنمای دانلود از سایت Rapidshare کلیک کنید.)نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :sms و واژه کلیدی :کتاب و واژه کلیدی :موبایل و واژه کلیدی :دانلود1- دانلود مجموعه لغات زبان انگلیسی دبیرستان( مخصوص موبایل)

 

دانلود کنید .    (حجم فایل :  412  kb  )

 

 

2- دانلود مجموعه لغات ادبیات فارسی دبیرستان (مخصوص موبایل)

 

دانلود کنید .   (حجم فایل :   162 kb  )

 

 

3- دانلود 504 لغت اساسی زبان انگلیسی - 504 word (مخصوص موبایل)

 

دانلود کنید .   (حجم فایل :   276 kb  )

 

( برای خواندن بخش  راهنمای دانلود از سایت Rapidshare کلیک کنید.)

 

 نویسنده : علی علوی ; ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :دانلود و واژه کلیدی :ادبیات فارسی و واژه کلیدی :زبان انگلیسی و واژه کلیدی :آزمون استخدامیدانلود مجموعه لغات زبان انگلیسی دبیرستان( ویژه آزمون های استخدامی)

** این مجموعه به صورت فایل Excel جمع آوری شده و برای استفاده باید نرم افزار Microsoft Excel  بر روی سیستم شما نصب شده باشد.**

 ( برای خواندن بخش  راهنمای دانلود از سایت Rapidshare کلیک کنید.)

دانلود کنید.(حجم فایل زیپ شده :   35 kb  )نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :دانلود و واژه کلیدی :زبان انگلیسیدانلود مجموعه لغات ادبیات فارسی دبیرستان ( ویژه آزمون های استخدامی)

** این مجموعه به صورت فایل Excel جمع آوری شده و برای استفاده باید نرم افزار Microsoft Excel  بر روی سیستم شما نصب شده باشد.**

 ( برای خواندن بخش  راهنمای دانلود از سایت Rapidshare کلیک کنید.)

دانلود کنید.(حجم فایل زیپ شده :   51 kb  )نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :دانلود و واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :ادبیات فارسیکدهای مخفی ایرانسل

سیم کارت های اعتباری :

#1*1*3*140* فعال سازی پیامگیر

#3*1*3*140* فعال سازی ذخیره شماره تماس گیرنده

#4*1*3*140* حذف همه سرویس ها

#5*3*140* دریافت تنظیمات
MMS

*140*3*6# دریافت تنظیمات
GPRS

ادامه مطلب را اینجا ببینید
نویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :کدهای مخفی ایرانسل و واژه کلیدی :موبایلنمونه سوالات ادبیات فارسی برای آزمون استخدامی

 

١-  هر دو واژه‌، در همة‌ گزینه‌ها جز گزینة‌ ...... از جهتی‌ با هم‌ مشابهند. 

١ پذیرفتار، ویراستار 

٢ بُردار، نمودار 

٣ خریدار، خواستار

۴ برخوردار، پرستار 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢- کدام‌ گزینه‌، از مفهوم‌ "دانا چو طلبه‌ عطار است‌، خاموش‌ و هنرنمای‌ و نادان‌ چو طبل‌ غازی‌، بلند آواز و  میان‌ تهی‌" دریافت‌  نمی‌شود؟

١ فضل‌ و هنر دانا، پوشیده‌ نمی‌ماند.

٢ فرد نادان‌، داعیه‌دار است‌.

٣ نادان‌ را فریاد رسی‌ نیست‌.

۴ آدم‌ دانا، فروتن‌ است‌. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینیدنویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :ادبیات فارسینمونه سوالات ریاضی برای آزمون استخدامی

 

١- به‌ جای‌  x  چه‌ عددی‌ باید نوشت‌ ؟

  (36، x ،8)(27،18،6)و(18،12،4)

١ 27

٢ 20

٣ 16

۴ 24

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢- یک‌ یارد تقریباً 44/91 درصد یک‌ متر است‌. صد متر تقریباً چند یارد است‌ ؟

١ 100

٢ 90

٣ 105

۴ 110

 

--------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینیدنویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :ریاضینمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی برای آزمون استخدامی

 

١- تفاخر برزرق و برق نشان‌ ............. است‌.

١ چاپلوسان‌ 

٢ نودولتان‌ 

٣ نیازمندان‌ 

۴ ثروتمندان‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢-  اگر محسن‌ از پول‌ فعلی‌ اش‌ 6 درصد بیشتر داشت‌، جمع‌ پول‌ او 4770 ریال‌ بود، محسن‌ چقدر پول‌ داشته‌ است‌ ؟

١ 4200

٢ 4400

٣ 4500

۴ 4600

 

--------------------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینیدنویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :هوش و استعداد تحصیلینمونه سوالات معارف اسلامی برای آزمون استخدامی

 

١- لازمه‌ دستیابی‌ به‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ چیست‌؟

١ داشتن‌ رشد فکری‌

٢ پرهیز از هرگونه‌ سطحی‌ نگری‌ 

٣ یک‌ سلسله‌ شناختهای‌ کلی‌ 

۴ دو مورد الف‌ و ب‌ 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

٢- کدامیک‌ از غسل‌های‌ زیر واجب‌ است‌ ؟

١ غسل‌ میت‌ 

٢ عسل‌ مس‌ میت‌ 

٣ هیچکدام‌ 

۴ هر دو مورد

 

------------------------------------------------------------------

ادامه مطلب را اینجا ببینیدنویسنده : علی علوی ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :آزمون استخدامی و واژه کلیدی :نمونه سوالات و واژه کلیدی :معارف اسلامیسایت بازار کار

www.bazarekar.ir

مرکز اخبار دانشگاهی و استخدام

http://www.amouzesh.hamegan.ir/education.php

سایت اطلاع رسانی استخدام بانک ها

http://banki.ir/estekhdam-bankha

بقیه در ادامه مطلبنویسنده : علی علوی ; ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
واژه کلیدی :استخدام و واژه کلیدی :سایت استخدام